22. 11. 2019  15:49 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza možností výroby súčiastky v podmienkach KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Názov témy anglicky: Analysis of part production possibilities of under conditions of KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh možností výroby konkrétnej súčiastky v podmienkach firmy Konštrukta - TireTech, a.s. Navrhnuté riešenia budú ekonomicky a technicky analyzované. Body zadania: 1. Analýza súčasného stavu výroby 2. Návrh možností výroby 3. Ekonomická a technická analýza navrhovaných riešení 4. Zhodnotenie práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.