29. 2. 2020  4:48 Radomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Názov témy anglicky: Analysis of production activity of automatic line in conditions of ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza výrobnej činnosti automatickej linky v podmienkach firmy Švec a spol s.r.o. Výsledkom budú návrhy na zlepšenie činnosti uvedenej linky a ich technické a ekonomické zhodnotenie. Body zadania: 1. Analýza súčasného stavu výroby vo firme Švec a spol s.r.o. 2. Analýza výrobnej činnosti automatickej linky 3. Návrhy na zlepšenie výrobnej činnosti automatickej linky 4. Zhodnotenie práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.