15. 12. 2019  2:58 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prehľad a charakteristika zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika a Poľsko)
Názov témy anglicky: Characteristic of the of the foundry production within two countries of the Visegrád Group (Czech Republic and Republic of Poland)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať prehľadom a charakteristikou zlievarenskej výroby v rámci dvoch krajín Vyšehradskej skupiny (Česká republika a Poľsko). V práci bude spracovaný prehľad zlievarní pôsobiacich na území Českej republiky a Poľska, charakteristika používaných technológií a charakteristika odliatkov nimi vyrábaných.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.