25. 1. 2020  8:20 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytvorenie aplikácie na návrh a výpočet častí vtokovej sústavy pre gravitačné liatie
Názov témy anglicky: The creation of application for design and calculation of the gating system for gravity casting
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na vytvorenie elektronickej pomôcky študentom MtF STU Trnava v rámci predmetu Teória zlievarenstva. Konkrétne sa jedná o vytvorenie elektronickej pomôcky na návrh a výpočet vtokových sústav pre gravitačné odlievanie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.