6. 12. 2019  13:35 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh modelových dosiek pre vertikálny formovací stroj DISAMATIC D3
Názov témy anglicky: The design of pattern plates for the DISAMATIC D3 Vertical Moulding Machine
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na návrh modelových dosiek pre výrobu foriem s vertikálnou deliacou plochou prostredníctvom automatickej formovacej linky DISAMATIC. Body zadania: 1 Spracovanie literárneho prehľadu k zadanej problematike. 2 Návrh modelu a vtokovej sústavy pre vybraný typ odliatku. 3 Návrh modelových dosiek pre formovací stroj DISAMATIC.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.