16. 12. 2019  13:16 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia tvárniaceho nástroja na ohýbanie
Názov témy anglicky: Forming tool design on bending
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza procesu konštrukcie tvárniacich nástrojov s počítačovou podporou na skrátenie procesu technickej prípravy výroby výtvarkov. Cieľom práce je aj návrh konštrukcie nástroja na ohýbanie a tvorba 3D modelov jednotlivých častí nástroja. Body: 1. Súčasný stav v oblasti konštrukcie tvárniacich nástrojov 2. Počítačová podpora konštrukcie tvárniacich nástrojov 3. Návrh konštrukcie ohýbacieho nástroja 4. Tvorba 3D modelov častí ohýbacieho nástrojaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.