25. 1. 2020  8:22 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia formy na vstrekovanie termoplastov
Názov témy anglicky: Design of injection moulding tool on termoplastic
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Aplikácia plastov v rôznych oblastiach priemyselnej výroby sa stále rozširuje. Z hľadiska sortimentu výroby plastových komponentov najväčší podiel má technológia vstrekovania ktorá si vyžaduje konštrukciu a výrobu formy. Preto je práca zameraná na konštrukciu foriem na vstrekovanie termoplastov s počítačovou podporou. Body: 1. Súčasný stav v oblasti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie 2. Počítačová podpora konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie 3. Postup a zásady konštrukcie foriem na vstrekovanie 4. Návrh konštrukcie a 3D modelov častí vstrekovacej formyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.