21. 11. 2019  6:14 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Racionalizácia výroby konkrétnej súčiastky
Názov témy anglicky: Rationalization of specific component production
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na návrh a praktickú realizáciu racionalizácie výroby konkrétnej súčiastky v praktických podmienkach konkrétnej strojárskej firmy. Racionalizácia bude zameraná na použitie počítačom podporovanej výroby. Študent s kontaktom na takúto firmu predloží výkres súčiastky, ktorej postup výroby by sa v diplomovej práci racionalizoval s cieľom znížiť náklady, zvýšiť produktivitu alebo zvýšiť kvalitu výroby. Body zadania: 1. Analýza výroby v danej firme 2. Analýza súčasnej výroby konkrétnej súčiastky 3. Návrh nového postupu výroby súčiastky 4. Zhodnotenie práce - dosiahnuté výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.