17. 11. 2019  15:32 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teoretický rozbor procesov výroby bezšvových rúr
Názov témy anglicky: Theoretical analysis of seamless tubes production processes
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza súčasného stavu výroby rúr a možností ich aplikácie a tiež rozbor jednotlivých procesov výroby rúr so zameraním na výrobu bezšvových oceľových rúr. Cieľom je tiež analýza možností stanovenia mechanických vlastností a tvárniteľnosti rúr. Body: 1. Súčasný stav v oblasti výroby rúr a možnosti ich aplikácie 2. Rozbor procesov výroby oceľových rúr 3. Teoretický rozbor procesu výroby presných rúr ťahaním 4. Analýza a návrh možností stanovenia plasticity a tvárniteľnosti rúrObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.