12. 12. 2019  11:33 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konštrukcia nástroja na výrobu nadstavca s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of tool on set production
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh postupu výroby nadstavca s vonkajším šesťhranom a vnútorným štvorhranom a návrh 3D modelov nástroja na realizáciu výroby tvárnením ako aj tvorba výkresovej dokumentácie. Body: 1. Súčasný stav v oblasti objemového tvárnenia 2. Počítačová podpora konštrukcie tvárniacich nástrojov 3. Návrh postupu výroby nadstavca 4. Konštrukčný návrh nástroja na výrobu nadstavca 5. Tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácie nástrojaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.