1. 4. 2020  4:52 Hugo
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Název tématu anglicky: Computer aided design of mould on injection moulding
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Technológia vstrekovania plastov je využívaná na výrobu širokého sortimentu výrobkov v automobilovom priemysle, ale aj v ostatných oblastiach priemyselnej výroby. Z hľadiska efektívnosti výroby a dosiahnutia požadovaných vlastností výliskov z plastov významnú úlohu zohráva konštrukcia samotnej formy. Cieľom práce je spracovať najnovšie poznatky z oblasti konštrukcie foriem na spracovanie plastov a aplikovať ich pri konštrukcii formy. Body: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Postup a zásady konštrukcie výliskov z plastov a konštrukcie foriem 3. Konštrukcia formy na výrobu výlisku z plastu 4. Tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.