22. 2. 2020  5:04 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of mould on injection moulding
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Technológia vstrekovania plastov je využívaná na výrobu širokého sortimentu výrobkov v automobilovom priemysle, ale aj v ostatných oblastiach priemyselnej výroby. Z hľadiska efektívnosti výroby a dosiahnutia požadovaných vlastností výliskov z plastov významnú úlohu zohráva konštrukcia samotnej formy. Cieľom práce je spracovať najnovšie poznatky z oblasti konštrukcie foriem na spracovanie plastov a aplikovať ich pri konštrukcii formy. Body: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Postup a zásady konštrukcie výliskov z plastov a konštrukcie foriem 3. Konštrukcia formy na výrobu výlisku z plastu 4. Tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.