Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Konštrukcia formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Title of topic in English: Computer aided design of mould on injection moulding
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty:
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary:
Technológia vstrekovania plastov je využívaná na výrobu širokého sortimentu výrobkov v automobilovom priemysle, ale aj v ostatných oblastiach priemyselnej výroby. Z hľadiska efektívnosti výroby a dosiahnutia požadovaných vlastností výliskov z plastov významnú úlohu zohráva konštrukcia samotnej formy. Cieľom práce je spracovať najnovšie poznatky z oblasti konštrukcie foriem na spracovanie plastov a aplikovať ich pri konštrukcii formy. Body: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania plastov 2. Postup a zásady konštrukcie výliskov z plastov a konštrukcie foriem 3. Konštrukcia formy na výrobu výlisku z plastu 4. Tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.