18. 2. 2020  1:18 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou
Názov témy anglicky: The proposal of production system on forgings with long axis
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovanie poznatkov z oblasti súčasného stavu návrhu výrobných systémov na výrobu výtvarkov. Spracovanie poznatkov z oblasti návrhu jednotlivých prvkov výrobných systémov na výrobu výkovkov a návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou. Pôjde o komplexný návrh výrobného systému na úrovni automatizovaného kovacieho pracoviska. Body: 1. Súčasný stav v oblasti tvorby výrobných systémov na tvárnenie 2. Súčasný stav v oblasti výroby výkovkov 3. Výrobné zariadenia na výrobu výkovkov 4. Návrh výrobného systému na výrobu výkovkov s pozdĺžnou osou 5. Výkresová dokumentácia výrobného systémuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.