16. 12. 2019  10:53 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie súčiastok vyrobených 3D tlačou a vstrekovaním plastu z hľadiska presnosti
Názov témy anglicky: Comparison of component manufacturing by injection molding and additive manufacturing from the standoint of dimensional accuracy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Vozár
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Vozár
Abstrakt: Cieľom práce je porovnať presnosť súčiastok vyrobených konvenčným vstrekovaním plastov a aditívnymi technológiami – 3D tlačou. 1 Prehľad literatúry k danej problematike (vstrekovanie plastov, 3D tlač, materiály); 2 Výroba súčiastok; 3 Meranie súčiastok; 4 Porovnanie;Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.