13. 11. 2019  7:53 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie vybranej súčiastky pomocou optického 3D skenera
Názov témy anglicky: Measurement of a selected part by optical 3D scanner
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa bude v práci venovať optickému 3D skenovaniu a následnému 3D meraniu vybranej súčiastky. Práca bude vykonávaná v CE5AM na pôde STU MTF pomocou optického 3D skenera GOM ATOS Triple Scan II. Na meranie a vyhodnotenie bude použitý softvér GOM ATOS Professional a GOM Inspect. Výsledkom práce budú merania v podobe reportu. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 3D skenovanie vybranej súčiastky 3 3D meranie vybranej súčiastky 4 Analýza dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
MTFFYZI01_6B Fyzika