20. 11. 2019  12:25 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výroba a brúsenie rezných nástrojov a úprava reznej hrany
Názov témy anglicky: Manufacturing of cutting tools by means of grinding and cutting edge preparation
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Vozár
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Vozár
Abstrakt: Cieľom práce je vyhotoviť komplexný literárny prieskum riešenej problematiky týkajúcej sa výroby monolitných karbidových nástrojov a možností úpravy ich rezných hrán. 1 Rezné nástroje pre frézovanie; 2 Výroba a brúsenie rezných nástrojov (stopkové frézy); 3 Metódy úpravy reznej hrany;Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.