21. 11. 2019  14:05 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a vytvorenie modelu monolitnej karbidovej frézy v CAD softvéri
Názov témy anglicky: Design and creation of solid carbide mill model in CAD software
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Vozár
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Vozár
Abstrakt: Cieľom práce je návrh parametrov rezného nástroja – monolitnej karbidovej frézy na základe literárneho prieskumu a následná tvorba 3D modelu nástroja vo vybranom CAD softvéri. 1 Prieskum literatúry z danej oblasti; 2 Charakteristika a návrh parametrov nástroja; 3 Postup tvorby modelu v softvéri;Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.