22. 11. 2019  13:09 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza procesov tvárnenia zliatin ľahkých kovov
Názov témy anglicky: The light metal alloy forming processes analysis
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Zliatiny ľahkých kovov patria medzi perspektívne materiály pre automobilový priemysel, ale aj iné odvetvia priemyselnej výroby. Cieľom práce je zmapovanie súčasného stavu a možností ďalšej aplikácie zliatin ľahkých kovov. Cieľom práce je tiež stanovenie možností hodnotenia plasticity a tvárniteľnosti daných zliatin a spracovanie poznatkov z oblasti tvárnenia zliatin ľahkých kovov. Body: 1. Súčasný stav v oblasti aplikácie zliatin ľahkých kovov 2. Plasticita a tvárniteľnosť zliatin ľahkých kovov 3. Tvárnenie zliatin ľahkých kovov 4. Efektívnosť aplikácie zliatin ľahkých kovov v oblasti priemyselnej výrobyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.