25. 1. 2020  19:22 Gejza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Název tématu anglicky: Complex measurement of selected pars in the GOM Inspect software
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa v práci bude zaoberať komplexným meraním vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect. Na digitalizáciu vybraných súčiastok bude použitý optický 3D skener GOM ATOS Triple Scan II, ktorý sa nachádza v CE5AM na pôde STU MTF. Merané súčiastky budú pridelené školiteľom. Výsledkom práce budú kompletné merania vybraných súčiastok v podobe meracích reportov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Optické 3D skenovanie vybraných súčiastok 3 3D meranie skenovaných súčiastok 4 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.