30. 10. 2020  17:34 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Názov témy anglicky:
Complex measurement of selected pars in the GOM Inspect software
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Študent sa v práci bude zaoberať komplexným meraním vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect. Na digitalizáciu vybraných súčiastok bude použitý optický 3D skener GOM ATOS Triple Scan II, ktorý sa nachádza v CE5AM na pôde STU MTF. Merané súčiastky budú pridelené školiteľom. Výsledkom práce budú kompletné merania vybraných súčiastok v podobe meracích reportov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Optické 3D skenovanie vybraných súčiastok 3 3D meranie skenovaných súčiastok 4 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.