22. 2. 2020  9:08 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition Modeling
Názov témy anglicky: Research of selected thermoplastic materials and their influence on the dimensional accuracy of the selected component in the process of Fused Deposition Modeling
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa v práci bude zaoberať výskumom vlastností vybraných termoplastických materiálom, najmä ich vplyvom na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie FDM. Termoplastické materiály ktoré búdu v práci použité budú HIPS, ABS, PCABS a ASA. Vytlačené vzorky budú následne skenované optických 3D skenerom GOM ATOS Triple Scan II, merané a vyhodnocované v softvéri GOM Inspect. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba vzoriek prostredníctvom technológie Rapid Prototyping 3 3D skenovanie vyrobených súčiastok 4 3D meranie vyrobených súčiastok 5 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.