Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Výskum vybraných termoplastických materiálov a ich vplyv na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie Fused Deposition Modeling
Title of topic in English:
Research of selected thermoplastic materials and their influence on the dimensional accuracy of the selected component in the process of Fused Deposition Modeling
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Ing. Ján Milde, PhD.
Summary: Študent sa v práci bude zaoberať výskumom vlastností vybraných termoplastických materiálom, najmä ich vplyvom na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky v procese technológie FDM. Termoplastické materiály ktoré búdu v práci použité budú HIPS, ABS, PCABS a ASA. Vytlačené vzorky budú následne skenované optických 3D skenerom GOM ATOS Triple Scan II, merané a vyhodnocované v softvéri GOM Inspect. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba vzoriek prostredníctvom technológie Rapid Prototyping 3 3D skenovanie vyrobených súčiastok 4 3D meranie vyrobených súčiastok 5 Analýza a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.