21. 11. 2019  8:59 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reverzné inžinierstvo vybraného komponentu
Názov témy anglicky: Reverse engineering of selected component
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Študent sa v práci bude venovať reverznému inžinierstvu veterána automobilu. V praktickej časti práce bude pomocou optického 3D skenera GOM ATOS Triple Scan II skenovaný exteriér a interiér automobilu Tatra T613. Následne v príslušnom softvéri budú tieto výsledky digitalizácie upravované pomocou reverzného inžinierstva za účelom počítačovej vizualizácie. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Optické 3D skenovanie veterána Tatra T613 3 Úprava a reverzné inžinierstvo získaných skenov 4 Analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.