23. 2. 2020  14:03 Roman, Romana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Životnosť tvárniacich nástrojov
Název tématu anglicky: Forming tools lifetime
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Efektívnosť výroby výtvarkov je ovplyvnená životnosťou tvárniacich nástrojov. Cieľom práce je riešenie možností zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov určených na tvárnenie za tepla a za studena. Nakoľko povrchová vrstva významne ovplyvňuje odolnosť proti opotrebeniu a proti cyklickému zaťaženiu nástrojov práca bude zameraná na možnosti ovplyvnenia vlastností povrchových vrstiev tvárniacich nástrojov. Body: 1. Súčasný stav v oblasti výroby výtvarkov a zvyšovania životnosti tvárniacich nástrojov 2. Teoretický rozbor faktorov ovplyvňujúcich životnosť tvárniacich nástrojov 3. Možnosti zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov 4. Experimentálna časťOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.