Jan 19, 2020   5:22 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Životnosť tvárniacich nástrojov
Title of topic in English: Forming tools lifetime
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Efektívnosť výroby výtvarkov je ovplyvnená životnosťou tvárniacich nástrojov. Cieľom práce je riešenie možností zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov určených na tvárnenie za tepla a za studena. Nakoľko povrchová vrstva významne ovplyvňuje odolnosť proti opotrebeniu a proti cyklickému zaťaženiu nástrojov práca bude zameraná na možnosti ovplyvnenia vlastností povrchových vrstiev tvárniacich nástrojov. Body: 1. Súčasný stav v oblasti výroby výtvarkov a zvyšovania životnosti tvárniacich nástrojov 2. Teoretický rozbor faktorov ovplyvňujúcich životnosť tvárniacich nástrojov 3. Možnosti zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov 4. Experimentálna časťLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-OAT Machining and Forming Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.