18. 1. 2020  4:05 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Životnosť tvárniacich nástrojov
Názov témy anglicky: Forming tools lifetime
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Efektívnosť výroby výtvarkov je ovplyvnená životnosťou tvárniacich nástrojov. Cieľom práce je riešenie možností zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov určených na tvárnenie za tepla a za studena. Nakoľko povrchová vrstva významne ovplyvňuje odolnosť proti opotrebeniu a proti cyklickému zaťaženiu nástrojov práca bude zameraná na možnosti ovplyvnenia vlastností povrchových vrstiev tvárniacich nástrojov. Body: 1. Súčasný stav v oblasti výroby výtvarkov a zvyšovania životnosti tvárniacich nástrojov 2. Teoretický rozbor faktorov ovplyvňujúcich životnosť tvárniacich nástrojov 3. Možnosti zvyšovania základnej a celkovej životnosti tvárniacich nástrojov 4. Experimentálna časťObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-OAT obrábanie a tvárnenie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.