14. 11. 2019  17:16 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Progresívne technológie výroby biomedicínskych komponentov
Názov témy anglicky: Advanced manufacturing processes for biomedical parts production
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca je orientovaná na vypracovanie literárneho prehľadu moderných typov biokompatibilných materiálov, ich vlastností, použitia a technologického spracovania. Podrobnejšie sa venuje otázkam prehľadu moderných technológií úpravy povrchových vrstiev dentálnych a ortopedických implantátov, aplikovaním progresívnych technológií mikroobrábania. V praktickej časti práce je realizovaný návrh postupu modifikácie povrchu Ti práškového kompozitu použitím nanosekundového pulzného lasera.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.