14. 12. 2019  11:11 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aditívne výrobné technológie
Názov témy anglicky: Additive manufacturing methods
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca prinesie kritické zhodnotenie súčasného stavu poznania z oblasti aditívnych spôsobov výroby. Literárna štúdia bude obsahovať prehľad existujúcich technologických postupov výroby súčiastok na aditívnom princípe, ich porovnanie, použitie a zhodnotenie výhod a nevýhod. Práca súčasne bude obsahovať sytematické zhrnutie súčasného stavu tejto technológie z pohľadu požiadaviek na hardvérové (strojové) a softvérové vybavenie. V záverečnej časti prinesie súbor poznatkov o využití kombinácie aditívnych a subtraktívnych technológií, nazývaných tiež hybridné výrobné technológie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.