23. 1. 2020  8:23 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Obrábateľnosť materiálov pri laserom mikroobrábaní
Názov témy anglicky: Machinability of materials during laser micromachining
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Abstrakt: Práca je zameraná na teoretické zhrnutie kritérií na hodnotenie obrábateľnosti materiálov. Podrobnejšie sa venuje kritériám vhodným na posúdenie obrábateľnosti materiálov v procesoch laserového mikroobrábania. V praktickej časti je experimentálne porovnávaná obrábateľnosť rôznych materiálov (koróziivzdorná oceľ, zliatina na báze Ti a oxidická keramika) z pohľadu intenzity úberu a mikrogeometrických parametrov obrobeného povrchu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.