20. 11. 2019  4:57 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nasadenie nástrojov softvérového inžinierstva pre vývoj softvérového produktu
Názov témy anglicky: SI tools
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: - Práca s repozitármi zdrojových kódov gitlab, gogs. - Prehľad nástrojov CI (Continue Integrationi) a CD (Codntinue Development) - Integrácia CI/CD nástrojov do git systému. Predpoklady: záujem samostatne pracovať, základy programovania (nezáleží na programovacom jazyku). Nástroje CI/CD budú nasadzované na reálnom serveri git, očakáva sa funkčné riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.