12. 11. 2019  13:55 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Klientská aplikácia pre zobrazenie dát ako súčasť monitorovacieho systému
Názov témy anglicky: Client APP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: - Študent bude pracovať s existujúcim informačným systémom zberu senzorických dát. - Cieľom bude navrhnúť a naprogramovať funkčnú aplikáciu pre prezentáciu dát spustiteľnú na OS Linux aj Windows a zároveň ako web aplikáciu. - Aplikácia bude naprogramovaná pomocou vhodného JS frameworku (React, Riot, Vue, ...) a spustiteľná verzia bude zabalené cez framework Electron (alebo podobný) Predpoklady: programátorské zručnosti na stredne pokročilej úrovni, ochota sa niečo nové naučiť, samostatné práca.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.