17. 11. 2019  15:35 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Autentifikačné a autorizačné algoritmy
Názov témy anglicky: Auth alg
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: - Cieľom práce bude vytvoriť podrobný prehľad autentifikačných a autorizačných algoritmov používaných v moderných (informačných) systémoch. - Hlavná náplň témy: overenie pri prihlásení do IS - web aplikácia, overenie pri použití API. Predovšetkým sa jedná o tieto algoritmy/technológie: JWT, OAUTH2, autentifikácia pomocou tokenu, basic autentifikácia, ... - Očakáva sa implemetácia vybraných algoritmov v reálnom IS/APIObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.