Dec 12, 2019   10:36 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Machine learning pre použitie v mikrokontroléroch
Title of topic in English: ML for uC
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Summary: Obsahom prvej časti práce bude prehľad typov neurónových sietí (NS) a ich použitia, prehľad frameworku Tensorflow a Keras pre implementáciu NS. Cieľom praktickej časti bude návrh NS pre použitie v 32bit mikrokontroléroch STM32. Tu existuje knižnica, ktorá dokáže implementovať NS navrhnutú v Tensorflow. Vstupy do NS budú zabezpečené. Bude sa jednať o údaje z akcelerometra a iných senzorov. Cieľom bude pomocou NS klasifikovať/rozpoznať pohyb. Predpoklady: progamovanie v jazyku C (mikrokontroléry), jazyk python (tensorflow). Ochota učiť sa nové veci.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.