13. 11. 2019  17:57 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Machine learning pre použitie v mikrokontroléroch
Názov témy anglicky: ML for uC
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: Obsahom prvej časti práce bude prehľad typov neurónových sietí (NS) a ich použitia, prehľad frameworku Tensorflow a Keras pre implementáciu NS. Cieľom praktickej časti bude návrh NS pre použitie v 32bit mikrokontroléroch STM32. Tu existuje knižnica, ktorá dokáže implementovať NS navrhnutú v Tensorflow. Vstupy do NS budú zabezpečené. Bude sa jednať o údaje z akcelerometra a iných senzorov. Cieľom bude pomocou NS klasifikovať/rozpoznať pohyb. Predpoklady: progamovanie v jazyku C (mikrokontroléry), jazyk python (tensorflow). Ochota učiť sa nové veci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.