21. 11. 2019  22:01 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zabezpečenie jednosmernej komunikácie v systéme zberu environmentálnych dát
Názov témy anglicky: Securing communication
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: Študent bude pracovať s existujúcim HW riešením zberu environmetnálych dát: bezdrôtové senzorické moduly a prijímacia stanica. Obe riešenia sú postavené na mikrokontroléroch STM32. Úlohou bude navrhnúť a implementovať šifrovanie/dešifrovanie komunikácie priamo na použitom mikrokontroléri. Súčasťou riešenia bude použitie modulu ROM, kde budú uložené šifrovacie kľúče. Predpoklady: stredne pokročilé znalosti jazyka C (nie C++), ochota sa učiť nové veci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.