22. 2. 2020  5:11 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezdrôtový senzor enveronmentálych dát
Názov témy anglicky: Wireless sensor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude rozšíriť funkcionalitu existujúceho riešenia: bezdrôtový senzor pre meranie teploty. Riešenie je postavené na mikrokontroléri STM32 s nízkou spotrebou. Náplň práce: doplniť moduly pre HW komunikáciu s vybranými senzormi pre meranie relatívnej vzdušnej vlhkosti, intenzity svetla, amosférického tlaku, a inými s dôrazom na spotrebu pri samotnom meraní. Automatická detekcia pripojeného senzora. Predpoklady: jazyk C - mierne pokročilý.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.