12. 11. 2019  22:00 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teoretická štúdia procesov laserového obrábania
Názov témy anglicky: Theoretical study of laser machining processes
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Barbora Ludrovcová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Barbora Ludrovcová
Abstrakt: Obsahom práce je úvod do laserových technológií, analýza súčasného stavu v oblasti laserového obrábania, charakteristika nových metód obrábania laserom a popis konkrétnych aplikácií pre kovové materiály. Štruktúra práce: 1. Úvod do laserového obrábania 2. Súčasný stav laserového obrábania 3. Prehľad metód obrábania laserom a ich aplikácie 4. Vývoj a trendy v oblasti laserových technológiíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.