22. 11. 2019  16:12 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Laserové obrábanie biokompatibilných materiálov
Názov témy anglicky: Laser machining of biocompatible materials
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Barbora Ludrovcová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Barbora Ludrovcová
Abstrakt: Náplňou práce je charakteristika a popis oblastí využitia laserového obrábania, prehľad obrábania biokompatibilných materiálov laserom, aplikácie laserového obrábania biokompatibilných materiálov. Štruktúra práce je nasledovná: 1. Charakteristika laserového obrábania 2. Súčasný stav a aplikácie laserového obrábania biokompatibilných materiálov 3. Praktická časť – laserové obrábanie biokompatibilných materiálovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.