14. 11. 2019  4:40 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Laserové obrábanie titánového kompozitu vyrobeného PM
Názov témy anglicky: Laser machining of PM processed titanium composite
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Barbora Ludrovcová
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Barbora Ludrovcová
Abstrakt: Cieľom práce je analýza integrity obrobenej plochy titánového kompozitu po laserovom mikroobrábaní. Laserové mikroobrábanie titánového kompozitu, vyrobeného práškovou metalurgiou, bude realizované v ochrannej atmosfére. Následne bude vyhodnocovaná drsnosť povrchu obrobenej plochy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.