Oct 30, 2020   11:42 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Tvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGL
Title of topic in English:
2D game engine based on C++/SDL2/OpenGL
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary:
S postupným rozvojom softvérových nástrojov sa tvorba hier stáva stále zložitejším procesom, kedy musia vývojári čeliť viacerým výzvam. Aby sa programátorom uľahčila práca, začali sa tvoriť hry s novou architektúrou, kde sa pripájajú k hrám špeciálne vrstvy kódu starajúce sa o technickú stránku hier zvanú herný engine. Cieľom práce je vývoj takéhoto enginu. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku 2D enginov a špecifiká vývoja, ktoré tvorba 2D aplikácií so sebou prináša. 2. Naštudujte využitie 2D enginov a možnosti delivery softvéru. 3. Analyzujte funkcionalitu dostupných riešení vzhľadom na vlastný engine. 4. Na základe predošlých bodov navrhnite úpravy kľúčových vývojárskych komponentov a delivery riešenie pre vlastný engine. 5. Implementujte navrhnuté riešenie za účelom rozšírenia funkcionality vlastného 2D enginu. 6. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia enginu pre budúce použitie. 7. Spracujte používateľský manuál a stručný opis jednotlivých programových komponentov.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-API Applied Informatics
I-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.