17. 10. 2019  16:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGL
Názov témy anglicky: 2D game engine based on C++/SDL2/OpenGL
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oto Haffner, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Oto Haffner, PhD.
Abstrakt: S postupným rozvojom softvérových nástrojov sa tvorba hier stáva stále zložitejším procesom, kedy musia vývojári čeliť viacerým výzvam. Aby sa programátorom uľahčila práca, začali sa tvoriť hry s novou architektúrou, kde sa pripájajú k hrám špeciálne vrstvy kódu starajúce sa o technickú stránku hier zvanú herný engine. Cieľom práce je vývoj takéhoto enginu. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku 2D enginov a špecifiká vývoja, ktoré tvorba 2D aplikácií so sebou prináša. 2. Naštudujte využitie 2D enginov a možnosti delivery softvéru. 3. Analyzujte funkcionalitu dostupných riešení vzhľadom na vlastný engine. 4. Na základe predošlých bodov navrhnite úpravy kľúčových vývojárskych komponentov a delivery riešenie pre vlastný engine. 5. Implementujte navrhnuté riešenie za účelom rozšírenia funkcionality vlastného 2D enginu. 6. Zhodnoťte výsledok práce a analyzujte ďalšie možnosti rozšírenia enginu pre budúce použitie. 7. Spracujte používateľský manuál a stručný opis jednotlivých programových komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.