Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Návrh a realizácie interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet Projektovanie výrobných systémov
Title of topic in English:
Design and realization of interactive multimedia application for subject Designing of production systems
State of topic:
approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
Summary:
1. Navrhnite koncepciu tvorby aplikácie. 2. Porovnajte používané SW pre tvorbu aplikácií. 3. Určite SW požiadavky na aplikáciu. 4. Vytvorte aplikáciu podľa vôastného návrhu. 5. Testujte hotovú aplikáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VZS Production Devices and Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.