18. 11. 2019  10:31 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov
Název tématu anglicky: Web-oriented system for design of power transformers
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala riadiť proces návrhu výkonových transformátorov. Aplikácia by mala mať prívetivé grafické rozhranie cez ktoré sa budú zadávať výrobné parametre transformátora. Aplikácia by mala podporovať prácu s nerelačnou databázou. Komunikáciu medzi výpočtovou časťou a samotnou webovou aplikáciou je potrebné realizovať pomocou technológie založenej na webových službách. 1. Naštudujte si problematiku tvorby webových stránok, nerelačných databáz a webservisov. 2. Navrhnite webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov. 3. Implementujte systém podľa vytvoreného návrhu. 4. Vytvorte používateľskú príručku a technickú dokumentáciu. Konzultant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.