Oct 21, 2020   3:51 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov
Title of topic in English:
Web-oriented system for design of power transformers
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala riadiť proces návrhu výkonových transformátorov. Aplikácia by mala mať prívetivé grafické rozhranie cez ktoré sa budú zadávať výrobné parametre transformátora. Aplikácia by mala podporovať prácu s nerelačnou databázou. Komunikáciu medzi výpočtovou časťou a samotnou webovou aplikáciou je potrebné realizovať pomocou technológie založenej na webových službách. 1. Naštudujte si problematiku tvorby webových stránok, nerelačných databáz a webservisov. 2. Navrhnite webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov. 3. Implementujte systém podľa vytvoreného návrhu. 4. Vytvorte používateľskú príručku a technickú dokumentáciu. Konzultant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.