17. 10. 2019  14:35 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov
Názov témy anglicky: Web-oriented system for design of power transformers
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala riadiť proces návrhu výkonových transformátorov. Aplikácia by mala mať prívetivé grafické rozhranie cez ktoré sa budú zadávať výrobné parametre transformátora. Aplikácia by mala podporovať prácu s nerelačnou databázou. Komunikáciu medzi výpočtovou časťou a samotnou webovou aplikáciou je potrebné realizovať pomocou technológie založenej na webových službách. 1. Naštudujte si problematiku tvorby webových stránok, nerelačných databáz a webservisov. 2. Navrhnite webovo orientovaný systém pre návrh výkonových transformátorov. 3. Implementujte systém podľa vytvoreného návrhu. 4. Vytvorte používateľskú príručku a technickú dokumentáciu. Konzultant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.