Oct 19, 2020   5:31 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Title of topic in English:
The construction-technological preparation for the building
State of topic:
approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students:3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
1. Technická správa k zariadeniu staveniska pre etapu HSV A PSV 2. Výkresová časť: Projekt zariadenia staveniska pre stavebnú výrobu: HSV a PSV alebo pre etapu hrubá VS a SS 3. Časový plán výstavby 4. Špecifická časť z oblasti technológie a manažérstva staviebLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.