Dec 8, 2019   1:52 a.m. Marína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Frézovanie s upraveným polomerom nástroja
Title of topic in English: Milling with modified tool radius
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Summary: Opis: Diplomová práca sa bude venovať 3D dokončovaciemu frézovaniu tvarovej plochy pod stanoveným uhlom sklonu. Experimentálna časť bude porovnávať parametre drsnosti povrchu plochy obrobenej konvenčnou guľovou frézou a špeciálne vybrúsenou frézou s upraveným –zväčšeným polomerom pre konkrétny uhol plochy. Zväčšený polomer frézy by mal na základe teoretických predpokladov umožniť väčšie riadkovanie s rovnakou drsnosťou povrchu ako štandardná guľová fréza, pričom oba nástroje budú vychádzať z rovnakého tvrdokovového polotovaru. Diplomant verifikuje vzťah definovaný z teoretických východísk ohľadne výpočtu drsnosti povrchu pri frézovaní s guľovou frézou s reálnym stavom. Ako sekundárny faktor bude sledované opotrebovanie reznej hrany. Úvod 1 Dokončovacie frézovanie tvarových plôch 2 Teoretický rozbor drsnosti povrchu pri frézovaní 3 Špeciálne nástroje zo spekaného karbidu v obrábaní 4 Návrh a opis experimentu 5 Vyhodnotenie experimentálnej časti Záver Diplomová práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou MASAM s.r.o. Vráble Vedúci diplomovej práce: Ing. Rudolf Zaujec, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PPN Computer-Aided Design and Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.