18. 11. 2019  14:44 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti úpravy aktívnych častí nástrojov v procesoch tvárnenia
Názov témy anglicky: The abilities of forming tools surfaces improvement
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je podrobná analýza nástrojových materiálov aplikovaných v procesoch plošného tvárnenia a možností povrchových úprav aktívnych častí tvárniacich nástrojov s cieľom zvýšenia ich životnosti. Práca prinesie okrem prehľadu metód úpravy povrchov nástrojov tiež prehľad a porovnanie metód hodnotenia tribologických vlastností povrchu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.