22. 11. 2019  3:20 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Meranie teploty pri obrábaní
Názov témy anglicky: Temperature measurement during machining
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Opis: Cieľ práce je navrhnúť a odskúšať meranie okamžitej teploty pomocou termočlánku zavedeného do konkrétneho miesta nástroja alebo obrobku pomocou moderných smart technológií. Vychádzať budeme z funkčného systému na katedre s jeho variabilitou pre rôzne vybrané druhy nástrojov, obrobkov prípadne koreňa triesky. Úvod 1 Teoretické východiská pre merania teploty pri obrábaní 2 Návrh meracieho systému a merania teploty 3 Experiment – meranie a vyhodnotenie 4 Zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.